Uitgeverij De boeck l 2001 - 2006
Illustraties voor lespakketten voor het lager onderwijs.